Thực đơn phong phú với giá từ 120,000 VNĐ/người đến 200,000 VNĐ/người chắc chắn sẽ làm thực khách hài lòng.