Thực đơn phong phú với giá từ 110,000 VNĐ/người đến 220,000 VNĐ/người chắc chắn sẽ làm thực khách hài lòng.